Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE VV_OOP- č. 32/2024-PDZ-Kočko Company-Ul.Klimšova-Petřvald-5.6.-10.6.24 VV_OOP- č. 32/2024-PDZ-Kočko Company-Ul.Klimšova-Petřvald-5.6.-10.6.24 22.5.2024 7.6.2024 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Vyhlášení nálezu č. 6/2024 Vyhlášení nálezu č. 6/2024 22.5.2024 21.6.2024 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Odvolání zapisovatelky OVK č. 1 a Jmenování zapisovatelky OVK č. 1 Odvolání zapisovatelky OVK č. 1 a Jmenování zapisovatelky OVK č. 1 pro volby do Evproského parlamentu 2024 20.5.2024 10.6.2024 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Vyhlášení nálezu č. 5/2024 Vyhlášení nálezu č. 5/2024 17.5.2024 18.6.2024 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění adresného záměru pronajmout část pozemku parc. č. 429/20 k.ú. Petřvald u Karviné - rozšíř Zveřejnění adresného záměru pronajmout část pozemku parc. č. 429/20 k.ú. Petřvald u Karviné - rozšíření výměry 17.5.2024 3.6.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2024 17.5.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 17.5.2024 10.6.2024 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2024 30.4.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Petřvald za rok 2023 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Petřvald za rok 2023 30.4.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Veřejná vyhláška čj. 1834168/24/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu Veřejná vyhláška čj. 1834168/24/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se, v něm uvedeným daňovým subjektům – fyzickým osobám, stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2024 za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 30.4.2024 31.5.2024 Podatelna