Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 28.5.2020 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nO Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí 22.5.2020 8.6.2020 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE VV_OOP stanovení místní úpravy provozu - Petřvald, ul. Ráčkova VV_OOP stanovení místní úpravy provozu - Petřvald, ul. Ráčkova 21.5.2020 8.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE VV_OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Petřvald VV_OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Petřvald 21.5.2020 8.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Výzva o možnosti převzít písemnost dědicové po zemřelém - Jiří Stoklasa 20.5.2020 5.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Vyložení aktualizované mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Petřvald u Karviné Vyložení aktualizované mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Petřvald u Karviné 20.5.2020 22.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2020 19.5.2020 4.1.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Výzva o možnosti převzít písemnost usnesení o určení opatrovníka, Ludvík Mokroš a Eva Mokrošová 19.5.2020 4.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Výzva o možnosti převzít písemnost dědicové po zemřelém - Jiří Stoklasa, rok nar. 1950 18.5.2020 3.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE 2020_VS_neinvestiční dotace_SK - Slavoj Petřvald z 2020_VS_neinvestiční dotace_SK - Slavoj Petřvald z.s. 18.5.2020 19.5.2023 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE VV_opatření obecné povahy - stanovení PDZ VV_opatření obecné povahy - stanovení PDZ 18.5.2020 3.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE 2020_SS_Smlouva o neinvestiční dotaci_Domov Březiny_MěÚP 2839/2020 2020_SS_Smlouva o neinvestiční dotaci_Domov Březiny_ MěÚP 2839/2020 18.5.2020 18.5.2023 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Sokol Petřvald 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Sokol Petřvald 15.5.2020 15.5.2023 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Petřvald, z.s. 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Petřvald, z.s. 15.5.2020 15.5.2023 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2020_VS_neinvestiční dotace_CK FESO Petřvald 2020_VS_neinvestiční dotace_CK FESO Petřvald 15.5.2020 15.5.2023 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. 14.5.2020 1.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. 13.5.2020 29.5.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Informace o oznámení záměru - Obchodní centrum Petřvald Informace o oznámení záměru - Obchodní centrum Petřvald 13.5.2020 12.6.2020 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Veřejná výzva - 2. prodloužení termínu pro podání přihlášek Veřejná výzva - 2. prodloužení termínu pro podání přihlášek 6.5.2020 1.6.2020 Tajemník
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkou Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2019 5.5.2020 30.6.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2020 5.5.2020 4.1.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2020 5.5.2020 4.1.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Závěrečný účet SMOOK za rok 2019 Závěrečný účet SMOOK za rok 2019 4.5.2020 3.5.2021 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE 164 EX 3432/18-71-Dražební vyhláška 164 EX 3432/18-71-Dražební vyhláška_Egert Patrik 30.4.2020 21.7.2020 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Kalkulace ceny pro stočné za kalendářní rok 2019 Kalkulace ceny pro stočné za kalendářní rok 2019 29.4.2020 1.6.2020 Odbor finanční