Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 10.8.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 12/2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 12/2018 9.8.2018 2.1.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru propachtovat vodní dílo-kanalizace a čistírna odpadních vod Zveřejnění záměru propachtovat vodní dílo „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“ a „Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě“, Prodloužení splaškové kanalizace 9.8.2018 27.8.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška - elektronická dražba Dražební vyhláška 9.8.2018 14.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška Dražební vyhláška 3.8.2018 6.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do ZM Petřvaldu Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Petřvaldu 3.8.2018 20.8.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o možnosti převzít písemnost dědicové po zemřelé Janě Jarošové 3.8.2018 20.8.2018 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE 134 EX 02117/17-131 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 4 EX 02117/17-131 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 1.8.2018 4.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Přechodné DZ na pozemních komunikacích -ul. Ráčkova Přechodné DZ na pozemních komunikacích-ul. Ráčkova 1.8.2018 17.8.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění Nabídka pozemků k pronájmu 31.7.2018 1.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 11/2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 11/2018 30.7.2018 2.1.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů a prezentace volebních stran v Petřvaldských novinách Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů a prezentace volebních stran v Petřvaldských novinách 23.7.2018 22.10.2018 Podatelna