Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE PDZ-OOP č. 09/2024-FORTAS AZP s.r.o.-chodník podél MK Bužkovská-11.03-10.6.2024 PDZ-OOP č. 09/2024-FORTAS AZP s.r.o.-chodník podél MK Bužkovská-11.03-10.6.2024 28.2.2024 15.3.2024 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 26, ul. Kulturní, Petřvald Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 26, ul. Kulturní, Petřvald 27.2.2024 15.3.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemků parc. č. 740/115 a parc. č. 740/116, vše k.ú. Petřvald Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemků parc. č. 740/115 a parc. č. 740/116, vše k.ú. Petřvald 23.2.2024 11.3.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška 139EX 22090/19-113 Dražební vyhláška 139EX 22090/19-113 22.2.2024 9.4.2024 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2024 19.2.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1735, Ráčkova_Petřvald Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1735, Ráčkova_Petřvald 19.2.2024 18.3.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 150, K Muzeu Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 150, K Muzeu 19.2.2024 6.3.2024 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Veřejná výzvy_referent odboru správního-úsek matriky-prodloužení termínu pro podávání přihlášek Prodloužení termínu pro podávání přihlášek na pracovní pozici referenta odboru správního - úsek matriky do pátku 8.3.2024. 19.2.2024 9.3.2024 Tajemník
Zobrazit přílohu UDE Vyhlášení nálezu č. 3/2024 Vyhlášení nálezu č. 3/2024 13.2.2024 15.3.2024 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o zkrácení doby nočního klidu Oznámení o zkrácení doby nočního klidu 9.2.2024 30.11.2024 Odbor školství, kultury a tělovýchovy