Aktuálně vyvěšené

Úřední deska - archiv

Sejmutí v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2018 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2018 29.4.2019 15.5.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Porovnání položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2018 Porovnání položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2018 29.4.2019 15.5.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu 6.5.2019 14.5.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE VV_rozhodnutí: Prodloužení SP Oprava chodníků u silnice I/59 k.ú. Petřvald VV_rozhodnutí: Prodloužení SP Oprava chodníků u silnice I/59 k.ú. Petřvald 11.4.2019 14.5.2019 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru prodat hmotné nemovité věci v kat. území Petřvald u Karviné Zveřejnění záměru prodat hmotné nemovité věci v kat. území Petřvald u Karviné 26.4.2019 13.5.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěd hnědý 26.4.2019 13.5.2019 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Veřejná_vyhláška_trvalý_pobyt Veřejná_vyhláška_trvalý_pobyt 11.4.2019 13.5.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Smlouva Domovu Březiny s podpisy Smlouva Domovu Březiny s podpisy 9.5.2016 10.5.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2016_VS_TJ SOKOL_neinv.dotace 2016_VS_TJ SOKOL_neinv.dotace 9.5.2016 10.5.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2016_VS_TJ Petřvald_neinv.dotace 2016_VS_TJ Petřvald_neinv.dotace 9.5.2016 10.5.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE 2016_VS_CK FESO_neinv.dotace 2016_VS_CK FESO_neinv.dotace 9.5.2016 10.5.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 4954/2 v kat. území Petřvald u Karviné Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 4954/2 v kat. území Petřvald u Karviné 24.4.2019 10.5.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy 5.4.2019 5.5.2019 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 10.4.2019 2.5.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 29.3.2018 2.5.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Oznámení nálezu č. 3/2019 Oznámení nálezu č. 3/2019 28.3.2019 29.4.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška - Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Dražební vyhláška - Celní úřad pro Moravskoslezský kraj 27.3.2019 29.4.2019 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města petřvald za rok 2018 27.3.2019 26.4.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu 16.4.2019 25.4.2019 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Oznámení o provádění odečtů vodoměrů Oznámení o provádění odečtů vodoměrů 19.3.2019 25.4.2019 Podatelna