Aktuálně vyvěšené

Úřední deska - archiv

Sejmutí v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu UDE Výzva k podání informací stavba skladu na pozemku 2768/1 7.9.2018 24.9.2018 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 5.9.2018 20.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru směnit pozemky kat. území Petřvald u Karviné Zveřejnění záměru směnit pozemky kat. území Petřvald u Karviné 3.9.2018 19.9.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 678 kat. území Petřvald u Karviné Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 678 kat. území Petřvald u Karviné 3.9.2018 19.9.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 740/69 kat. území Petřvald u Karviné Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 740/69 kat. území Petřvald u Karviné 3.9.2018 19.9.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstav obcí a 1/3 Senátu PČR 6.9.2018 14.9.2018 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška - elektronická dražba Dražební vyhláška 9.8.2018 14.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 10.8.2018 7.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Stanovení přechodné úpravy provozu na PK Stanovení přechodné úpravy provozu na PK 22.8.2018 7.9.2018 Odbor výstavby a životního prostředí
Zobrazit přílohu UDE Dražební vyhláška Dražební vyhláška 3.8.2018 6.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE 134 EX 02117/17-131 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 4 EX 02117/17-131 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 1.8.2018 4.9.2018 Podatelna
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 740/123 a parc. č. 740/124, vše kat. území Petřvald Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 740/123 a parc. č. 740/124, vše kat. území Petřvald 16.8.2018 3.9.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu UDE Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu 21.8.2018 30.8.2018 Správní odbor
Zobrazit přílohu UDE Zveřejnění záměru propachtovat vodní dílo-kanalizace a čistírna odpadních vod Zveřejnění záměru propachtovat vodní dílo „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“ a „Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě“, Prodloužení splaškové kanalizace 9.8.2018 27.8.2018 Odbor finanční