Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie UDE
Název oznámení o zahájení řízení: žádost o vydání společného povolení
Číslo jednací MěÚP 7937/2018
Vyvěšení dne 28.11.2018
Sejmutí dne 8.1.2019
Popis oznámení o zahájení řízení: žádost o vydání společného povolení
Poznámka
Zdroj Odbor výstavby a životního prostředí
Dokument 2018_17464.pdf  (1,06 MB)
situacni_vykres.pdf  (579 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
Zpět