Úřední deska - archiv

   
Detail dokumentu
Kategorie UDE
Název Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý
Číslo jednací MěÚP 3100/2019
Vyvěšení dne 26.4.2019
Sejmutí dne 13.5.2019
Popis Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěd hnědý
Poznámka
Zdroj Odbor výstavby a životního prostředí
Dokument g6238568.pdf  (633 KB)
medved_mapa_obcí.jpg  (940 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
Zpět